Twee jaar later dan gepland, maar niet minder enthousiast, brengt Kalliope het afscheidsconcert van Sabine Haenebalcke met de Hohe Messe van J.S. Bach.

Heb je nog geen ticket, klik dan hier om je plaats te reserveren, mail naar tickets@kalliopegent.be, of bel 0473 921 928.

Er zijn verschillende tarieven:

– VIP: inleiding door Marc Erkens en Rudi Vranckx, concert en receptie: 40 euro
– Rang 1: inleiding door Rudi Vranckx en concert: 30 euro
– Rang 2: inleiding door Rudi Vranckx en concert met beperkter zicht: 25 euro
– <25 jaar: 20 euro.

Bevestig je bestelling en schrijf het overeenstemmende bedrag van je reservatie over op de rekening van Kalliope BE25 9730 7283 2482, waarvoor van harte dank.

Klik hier om je bestelling te plaatsen, mail naar tickets@kalliopegent.be of bel 0473 921 928